Ganzen in de ochtend | foto: ferrie=differentieel Creative Commons BY-NC-SA 4.0 INT

Ganzen in december

een gedicht over onze vaste bezoekers draaien en kerenbij elkaar blijventegelijk de bocht omnog een rondje draaienneerstrijken en de volgende honderdganzen arriverendraaien en kerenbij elkaar blijvenfoerageren aan de…