Sinnebuorren – de buurt

de buurt waar wij in wonen houd me de laatste dagen nogal bezig – daarom ga ik wat experimenteren met kaarten – landkaarten, wel te verstaan – een eerste proef ga ik doen met de buurt Sinnebuoren

de buurt waar wij in wonen houd me de laatste dagen nogal bezig – daarom ga ik wat experimenteren met kaarten – landkaarten, wel te verstaan – een eerste proef ga ik doen met de buurt Sinnebuorenhet idee is om een invulling te maken voor een braak stukje land in de buurt dat tijdens de renovaties en de bouw van nieuwe woningen werd gebruikt als opslag plaats – daar gaat een nieuwe invulling voor komen