Kieskompas Fryslân en de weidevogels

De stellingen en de verschillende standpunten over de weidevogels
zoals KiesKompas ze op een rijtje heeft gezet

De stellingen en de verschillende standpunten over de weidevogels
zoals KiesKompas ze op een rijtje heeft gezet:

“Om het voortbestaan van onze weidevogels te beschermen, mogen roofdieren worden afgeschoten”

Volledig mee eens: BBB, Forum voor Democratie, JA21, VVD
Eens: FNP, PvdA, CDA, 50Plus, PVV, CU, Provinciaal Belang Fryslân, D66
Neutraal: BVNL
Oneens: GL, AWP, SP
Volslagen mee oneens: PvdD

“Om de natuur te beschermen moet het waterpeil omhoog, ook als boeren daar last van hebben”

Volledig mee eens: AWP, PvdA, PvdD, SP
Eens: ChristenUnie, D66, FNP, GL, Provinciaal Belang Fryslân
Neutraal: 50Plus
Oneens: CDA, JA21, PVV, VVD V
Volslagen mee oneens: BBB, BVNL, FvD

Daarnaast zijn er nog veel meer stellingen en standpunten.
Maar om die te vergelijken met jouw ideeën ga je naar het KiesKompas