Natura 2000 rondom Akkrum

Volgend op mijn vorige blogpost over de Gebiedsvisie Akkrum Nes voor Romte Akkrum Nes duikt een nieuw fenomeen

Volgend op mijn vorige blogpost over de Gebiedsvisie Akkrum Nes voor Romte Akkrum Nes duikt een nieuw fenomeen op die alles te maken heeft met de inrichting van het gebied; Natura 2000

Een niet te onderschatten element dat waarschijnlijk een grotere rol gaat spelen in de inrichting dan we ons nu beseffen
En natuurlijk gaan we daar een oefening op loslaten

In eerste instantie gaan we de te boren tunnels voor spoor- en snelweg langer maken, zodat ze over een grotere afstand ondergronds blijven
De spoorwegtunnel komt in de buurt van de 7 kilometer
De snelwegtunnel zou nu ruim 4 kilometer worden maar dat is vast nog aan verandering onderhevig

kleine veranderingen met grote gevolgen

De afbeelding hier boven is een variant op de oefening van 29 september j.l.

Wat er voorlopig nog niet klopt is het zuidelijke gebied – daar komen beide tunnels boven de grond direct grenzend aan het oostelijke Natura2000 gebied De Deelen – op de plattegrond rechts onder in de hoek

Het westelijk Natura2000 gebied is voor de vogels – honderden ganzen overwinteren in dit gebied – en natuurlijk wordt er druk gevaren, bootjes, bootjes en nog eens bootjes

Bronnen

dit hoofdstuk wordt zeker nog vervolgd

1 reactie